Disclaimer

Ondanks het feit dat Wespen.nl de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Wespen.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Wespen.nl is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij info@bestrijding-ongedierte.nl zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Links naar andere websites

De website van Wespen.nl bevat links naar andere websites die buiten het Wespen.nl domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Wespen.nl is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacy bescherming op die sites.

Rioolproblemen?

Vul hieronder uw postcode of plaatsnaam in en vind een rioolontstopper bij u in de buurt.